przewodnik po francji
kuchnia francuska
francja dla dzieci
zakupy
parki i ogrody
warto zobaczyć
język francuski

e-francja.eu czyli Francja po polsku

  • najlepsze informacje o Francji
  • - jak dojechać i jak się poruszać
  • - co warto zobaczyć i spróbować
  • - gdzie zrobić zakupy i co przywieźć
  • oraz wiele innych wiadomości!

Gospodarka Francji

francja-gospodarka
Francja jest krajem wysoko rozwiniętym gospodarczo. Zalicza się ją do Grupy Ośmiu (G8), czyli nieformalnej grupy najbogatszych państw świata (powstałej w 1975 roku). Od 1957 roku rozwój kraju przebiega we współpracy z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), przekształconej w 1994 roku w Unię Europejską. Jest czwartym w kolejności największym eksporterem produktów na świecie i drugim (dane z 2004 roku), jeśli chodzi o usługi i rolnictwo (zboża i produkty rolno-spożywcze). Pozostaje natomiast pierwszym producentem i eksporterem rolnym w Europie.

Najwięcej osób we Francji pracuje w usługach - 49 % ogółu zatrudnionych (dane z 2001 roku), około 28,1 % osób zatrudnionych jest w administracji. Najmniej osób zatrudnionych jest w rolnictwie – tylko 5,2 %, a 17,7 % osób w przemyśle.

Zobacz Przewodnik gospodarczy Francja 2011 opracowany przez pracowników Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

francja-gospodarka
Francja to kraj rolniczy, gdzie tereny rolnicze zajmują 55% powierzchni kraju (300 599 km2), z czego ok. 181 tys. km2 przypada na grunty orne, 105,5 tys. km2 na użytki zielone, a 11,8 tys. km2 na uprawy trwałe – sady i winnice. Lasy zajmują 29% powierzchni (16 mln ha). Liczba gospodarstw rolnych stale się zmniejsza, zwiększyła się natomiast średnia powierzchnia gospodarstwa. Najważniejszą uprawą są zboża, w tym zwłaszcza pszenica, następnie kukurydza i jęczmień. Poza zbożami uprawiane są rośliny oleiste (głównie rzepak i słonecznik), ziemniaki, buraki cukrowe. Francja jest trzecim krajem na świecie pod względem wielkości produkcji warzyw (pomidory, marchew, kalafiory, sałata). Znana jest także z uprawy winorośli, zajmujących powierzchnię 902 tys. ha, z których rocznie pozyskuje się ok. 7590 tys. t winogron. Najbardziej znane rejony upraw winorośli znajdują się w dolinie Rodanu, w dolinie dolnej Garonny (szczególnie okolice Bordeaux), w Alzacji, Szampanii i Langwedocji. Bydło hoduje się głównie w Bretanii, Masywie Centralnym, Normandii i w dolinie Loary, natomiast trzodę chlewną w zachodniej Francji, a owce przede wszystkim w Akwitanii i w Pirenejach.

W rybołówstwie największą rolę odgrywają łowiska wybrzeża atlantyckiego, Morza Północnego i cieśniny La Manche. Poławiane są głównie: makrele, sardynki, błękitki, sardele, skorupiaki i mięczaki. Nie zaspokajają one krajowej konsumpcji. Importuje się zwłaszcza łososie i krewetki.

francja-gospodarka
Ważnym działem gospodarki Francji jest przemysł dostarczający ok. 80% wartości eksportu. W ostatnich latach w sektorze tym dokonywały się znaczące przemiany. W wyniku restrukturyzacji oraz ciągle postępującej automatyzacji pracy, sektor przemysłowy stracił miejsca pracy na rzecz sektora usług (m.in. handlu, transportu, łączności i turystyki). Obecnie prowadzona jest polityka gospodarcza mająca na celu rozwijanie nowoczesnych gałęzi przemysłu. Dominującymi branżami przemysłu francuskiego są: przemysł chemiczny (farmaceutyczny, perfumeryjny, kosmetyczny) - 18% krajowej produkcji przemysłowej oraz elektromaszynowy i środków transportu (samochodowy, kosmiczny, środków transportu kolejowego, statków oraz dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy) – 38% produkcji przemysłowej. Na bazie wysoko rozwiniętego rolnictwa powstał przemysł spożywczy, wytwarzający około 17% produkcji przemysłu przetwórczego. Najlepiej rozwinięte są branże: mleczarska, mięsna, zbożowa, cukrownicza, piwowarska, winiarska i spirytusowa. Francja jest jednym z największych światowych producentów sera. Pozostałe branże przemysłu francuskiego to przemysł: elektroniczny, drzewny, papierniczy, poligraficzny, włókienniczy i odzieżowy.

Francja jest znana na świecie jako kraj produkujący najlepsze wyroby luksusowe. Mają tu swoje siedziby najbardziej znane firmy świata mody (tzw. haute couture), producenci perfum, biżuterii i porcelany.

francja-gospodarka
Francja jest krajem wysoko rozwiniętym gospodarczo, od wielu lat zajmuje pozycję światowego lidera wśród krajów turystycznych. W ostatnich latach obserwowany jest spadek liczby osób pracujących w sektorze rolnictwa i przemysłu, na rzecz sektora usług, w tym turystyki. Jednocześnie zróżnicowanie rolnicze Francji wpływ na to, że turystyka rozwija się, m.in. na obszarach związanych z uprawą winorośli (głównie w dolinie Rodanu, Loary, Garonny, w Alzacji, Szampanii i Lotaryngii), gdzie powstają liczne trasy i szlaki po znanych francuskich winiarniach. Także produkcja zwierzęca wpływa na rozwój turystyki m.in. gastronomicznej (na przykład produkcja serów) czy turystyki związanej z hodowlą koni. Ważnym działem gospodarki Francji jest także przemysł. Na obszarze Francji istnieją liczne muzea związane z działalnością przemysłową (m.in. muzea kolejowe, samochodowe, lotnictwa, tekstyliów, techniczne, telekomunikacji), atrakcją jest również zwiedzanie fabryk, hut czy kopalni. Rozwój francuskiego rolnictwa, przemysłu i usług wpływa na atrakcyjność turystyczną kraju, a jednocześnie duże nasilenie turystów we Francji sprawia, że jej gospodarka stale się rozwija.

do góry ^

Przewodnik


e-francja-korepetycje-francuski